فروشگاه تأسیسات نباتی

02644225485
جستجو کردن
Close this search box.

محدوده قیمت

تومان
تومان
به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.

تعریف چیلر

چیلر حرارت را از مایع که عموما آب می باشد بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار و یا جذبی می زداید. در مورد انتخاب چیلر مد نظر نگرانی های وجود دارد که این نگرانی ها شامل کارایی، بازده، آسیب پذیری های محیطی و تعمیر و نگهداری است.

کاربرد چیلر چیست؟

چیلر ها عمدتا به دو دسته تهویه مطبوع و صنعتی تقسیم می شوند.

انواع چیلر

چیلر های تراکمی و چیلر جذبی از مهم ترین دسته های چیلر ها محسوب می شوند. چیلر های جذبی از طریق انرژی حرارتی و چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی سبب ایجاد برودت و سرما می شوند.